วิธีสังเกต….ภาวะโรคเตี้ย

ภาวะความดันโลหิตแบบแพทย์จีน
November 29, 2021
เคล็ดลับได้เงินคืนภาษีแบบเร็วๆ
December 15, 2021

 

หากพบว่าเด็กแรกเกิด – 1  ปี มีอัตราการเจริญเติบโตน้อยกว่า 25 ซม./ปี, เด็กอายุ 1 – 2 ปี  มีอัตราการเจริญเติบโตน้อยกว่า 12 ซม./ปี, เด็กอายุ 2 – 3 ปี มีอัตราการเจริญเติบโตน้อยกว่า 8 ซม./ปี, อายุ 3 ปี – ก่อนวัยหนุ่มสาว มีอัตราการเจริญเติบโตน้อยกว่า  4 – 7  ซม./ปี และในช่วงเข้าวัยหนุ่มสาว เด็กหญิงมีอัตราการเจริญเติบโตน้อยกว่า 7 – 9 ซม./ปี  และเด็กชายเติบโตน้อยกว่า 8 – 10 ซม./ปี ผู้ปกครองควรสังเกตการเติบโตอย่างใกล้ชิด หากพบว่าความสูงต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว ควรพาเด็กไปพบกุมารแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุที่ทำให้การเจริญเติบโตผิดปกติ เพื่อทำการแก้ไขและรักษาให้เด็กตัวสูงขึ้น

แต่นอกจากวิธีการวัดส่วนสูงแล้ว ยังมีวิธีสังเกตอื่นๆอีก เช่น สังเกตความสูงของเด็กว่าแตกต่างจากความสูงตามกรรมพันธุ์ของพ่อแม่หรือไม่ รวมถึงเด็กมีสัดส่วนร่างกายที่ผิดปกติ เช่น แขนขา สั้นกว่าปกติ หรือลำตัวสั้นกว่าปกติหรือไม่ เป็นต้น

เมื่อผู้ปกครองพาเด็กที่สงสัยว่ามีภาวะเตี้ยไปพบกุมารแพทย์ ขั้นตอนในการตรวจวินิจฉัยคือ กุมารแพทย์จะเริ่มด้วยการซักประวัติและตรวจร่างกายในเบื้องต้น หากสงสัยหรือพบความผิดปกติ จะมีการส่งต่อไปยังกุมารแพทย์เฉพาะทางด้านต่อมไร้ท่อ และมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการพิเศษต่อไป

Buy now