6 ข้อห้ามบริจาคเลือด “ช่วง Covid-19 ระบาด”

“โควิด-19” ออกผลิตภัณฑ์ “ประกันภัยทิพยโควิด แคร์ (Covid-19)”
March 9, 2020
“TIP” จับมือ “สถานีบริการน้ำมัน พีที” มอบประกันไวรัส โคโรนา (Covid-19)  แทนความห่วงใย ฟรี และสิทธิพิเศษ สำหรับสมาชิกบัตร พีที แมกซ์ การ์ด
March 12, 2020

6 ข้อห้ามบริจาคเลือด “ช่วง Covid-19 ระบาด”

จากสถานการณ์การระบาดของ เชื้อไวรัส โควิท-19 ทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้ประกาศมาตรการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ 2019 ทางโลหิต ฉบับที่ 1 เลขที่ 2/2563 วันที่ 29 ม.ค. เพื่อมาตรการความปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากการได้รับเชื้อและ 

เพื่อให้งานบริการโลหิตของประเทศไทย มีคุณภาพปลอดภัยตามมาตรฐานสูงสุด และป้องกันมิให้รับบริจาคโลหิตจากผู้ที่มีความเสี่ยง จากการได้รับเชื้อไปสู่ผู้ป่วย

ดังนั้น ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติจึงได้ปรับมาตรการป้องกันการถ่ายทอด เชื้อไวรัส โควิด-19 ทางโลหิต ฉบับที่ 2 โดยอ้างอิงข้อมูลจากสมาคมธนาคารโลหิตแห่งสหรัฐอเมริกา และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ผู้บริจาคโลหิตรายเก่า และผู้บริจาคโลหิตรายใหม่ได้คัดกรองตนเองก่อนบริจาคโลหิต ดังนี้

  1. ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ หรือเดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 งดบริจาคโลหิต 4 เดือน 
  2. ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 งดบริจาคโลหิต 4 เดือน 
  3. ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อไวรัส โควิด-19 นับตั้งแต่ตรวจพบเชื้อ และหายป่วยโดยไม่มีอาการใดๆ หลงเหลืออยู่ งดบริจาคโลหิต 4 สัปดาห์ 
  4. ภายหลังบริจาคโลหิต หากผู้บริจาคโลหิตได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าติดเชื้อไวรัส โควิด-19 ให้แจ้งหน่วยงานที่รับ บริจาคโลหิตทันที 
  5. ผู้บริจาคโลหิตจะต้องตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพตนเอง โดยให้ข้อมูลตรงตามความเป็นจริง 
  6. ทั้งนี้หากผู้บริจาคโลหิตไม่แน่ใจการได้รับเชื้อไวรัสดังกล่าว ควรงดการบริจาคโลหิตชั่วคราว ตามมาตรการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อไวรัส โควิด-19 ทางโลหิตข้างต้น เพื่อเว้นระยะเวลาการพบเชื้อ

ข้อมูล :ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

 

 

Buy now