อัจฉริยะ….สร้างได้

ลดโอกาสเสี่ยง “หัวใจพิการแต่กำเนิด”
March 5, 2020
ผ้าอนามัยซักได้…สายรักษ์โลกต้องมี
March 5, 2020

Funny young nerd holding many shopping bags

  1. อยากให้ลูกเก่งภาษาอะไร ต้องพูดกับลูกภาษานั้น

คุณพ่อ คุณแม่พูดคุยกับลูกทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน เพราะเด็กเล็กจะซึมซับภาษาต่างๆ ได้รวดเร็ว อาจจะชวนร้องเพลง หรือเล่นเกมคำศัพท์ง่ายๆ กับลูก

  1. อยากให้ลูกรอบรู้ ต้องตอบคำถามที่ลูกสงสัย

คุณพ่อ คุณแม่ต้องไม่รำคาญในความช่างซัก ช่างถามของลูก ตอบคำถามที่ลูกสงสัย หาข้อมูลเตรียมเอาไว้เพื่อตอบคำถาม ลูกจะมีความรู้เพิ่มขึ้น รวมทั้งพ่อแม่ด้วย

 

3.อยากให้ลูกฝึกคิด ต้องตั้งคำถามให้ลูกตอบ

คุณพ่อ คุณแม่ลองตั้งคำถามในชีวิตประจำวัน เช่น ความเหมือนหรือต่าง ความสั้นหรือยาว รูปร่างแบบไหน สีสันอะไร สอนให้ลูกรู้จักสังเกต และจดจำ

 

4.อยากให้ลูกมีความคิดสร้างสรรค์ ต้องชวนทำงานประดิษฐ์

คุณพ่อ คุณแม่สามารถพัฒนาสมองลูกได้ง่ายๆ ด้วยการทำงานประดิษฐ์ ฝึกความคิดสร้างสรรค์ เช่น ปั้นดินน้ำมัน แปะกระดาษ ระบายสี เอาของเหลือใช้มาดัดแปลง

5.อยากให้ลูกมีความคิดกว้างไกล ต้องไม่ปิดกั้นจินตนาการ

คุณพ่อ คุณแม่ลองปล่อยให้ลูกจินตนาการในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ แล้วเสนอให้ลูกคิด และลงมือทำ เพื่อพิสูจน์ว่าสิ่งที่ลูกจินตนาการเป็นความจริงได้หรือไม่

 

ลูก อัจฉริยะ สร้างได้ง่ายๆ ด้วยตัวคุณพ่อ คุณแม่เอง มาช่วยกันส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ด้วยการเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกๆ กันนะคะ

Buy now