รู้จัก “คาโรชิ”…ภัยเงียบ “คนบ้างาน”

@ โคลิค…..ไม่น่าตกใจ และหายได้เอง
December 24, 2019
HEART….hard working (หัวใจผู้แข็งขัน)
January 13, 2020

ประโยคที่ว่า “งานหนักไม่เคยฆ่าใคร” ไม่จริงเสมอไปแล้ว เคยมีคนที่ทำงานหนักเกินไปส่งผลเสียต่อร่างกายจนนำไปสู่ความตาย โดยโรคนี้มีต้นกำเนิดในประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่ ปี 1970 ซึ่งหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นต้องฟื้นฟูประเทศอย่างหนัก ทำให้มีคนตายเพราะโหมงานหนักมากมาย ทำงานหามรุ่งหามค่ำ พักผ่อนน้อย ส่งผลกระทบมาถึงเรื่องสุขภาพ ทั้งความเครียด โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูงหรือโรคมะเร็ง จนถึงขึ้นเสียชีวิตในที่สุด

เรากำลังเข้าข่ายการเป็นโรคคาโรชิ หรือไม่…?

Buy now