รับมืออย่างไร?? เมื่อมีผู้นำหลงตัวเอง

ถ้าคุณมีตาสีฟ้า เราคือญาติกัน
August 20, 2019
Cheat Meal – มื้อปล่อยผีสำหรับคนรักสุขภาพ
August 20, 2019

รับมืออย่างไร?? เมื่อมีผู้นำหลงตัวเอง

“ผู้นำที่มีความหลงตัวเอง” มีให้เห็นในหลายองค์กร แต่ทว่าผู้นำที่มีบุคลิกดังกล่าวมีทั้งข้อดีอันเหลือเชื่อและข้อเสียที่อาจจะส่งผลต่อสุขภาพจิตของบุคลากรในองค์กร ดังนั้นเราควรมาดูกันว่า จะรับมืออย่างไร? เมื่อมีผู้นำหลงตัวเอง

เมื่อใดก็ตามที่ความหลงตัวเองส่งผลในด้านลบ ทั้งต่อบุคคล กลุ่ม องค์กร ชุมชน หรือแม้กระทั่งประเทศที่เขากำลังเป็นผู้นำอยู่ ผู้นำนั้นจะมีลักษณะตรงกับนิยามของ “Toxic Leader” เป็นที่แน่นอนว่าเราต้องเรียนรู้วิธีการที่จะรับมือกับผู้นำลักษณะนี้ โดยอิงตาม Marcia Lynn Whicker ซึ่งผู้เขียน Toxic Leader [1996] ได้แนะนำว่า

1.ต้องระลึกเสมอว่า Toxic Leader เป็นภัยต่อสุขภาพขององค์กร

2.ทำการพูดคุยกับผู้นำเหล่านี้ด้วยวิธีที่ไม่คุกคาม

3.แจ้งผ่านช่องทางขององค์กร เพื่อแสดงให้เห็นถึงความกังวลต่อสถานการณ์

4.จัดการทุกอย่างให้อยู่ในรูปของเอกสาร เผื่อว่าต้องใช้ในอนาคต

5.หาผู้นำที่เชื่อถือได้ในองค์กร และพยายามเข้าถึง

6.หนักแน่นในทุกขั้นตอน และไม่ยุ่งเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง

7.คงระดับในการทำงานเอาไว้

8.มองภาพในระยะยาว และพยายามอย่าสนใจเรื่องเล็กๆ น้อยๆ

9.ปฏิเสธการเข้าการประชุมหรือการทำข้อตกลงแบบลับๆ

10.ต้องจดจำไว้ว่า Toxic Leader โดยพื้นฐานแล้วไม่ได้มั่นคง และสุดท้ายก็จะทำลายตนเอง

แต่ข้อดีของผู้นำเหล่านี้ก็มีเช่นเดียวกัน นั่นคือ
 พวกเขามักจะมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองข้าม และต้องการที่จะทิ้งเอาไว้ซึ่งตำนาน
 พวกเขามักจะมีกลยุทธ์ที่สร้างสรรค์ มองเห็นความเสี่ยงและโอกาสที่จะสร้างสรรค์ผลงาน

แต่ทั้งหมดข้างต้นจะตรงข้ามกันทันที หากว่าผู้นำคนนั้นขาดความรู้จักตนเองและความยับยั้งชั่งใจ เมื่อนั้นผู้นำคนนี้ก็จะกลายเป็นเพียงแค่คนฝันกลางวัน อย่างไรก็ตามจุดแข็งของผู้นำลักษณะนี้ก็คือ มีความสามารถในการชักจูงผู้คนด้วยคำพูดของพวกเขา เพราะเขาเชื่อว่า “เพียงแค่คำพูดก็สามารถขยับภูเขาได้” และเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์

แน่นอนว่าหากเราต้องทำงานร่วมกับผู้นำที่มีความผิดปกติของบุคลิกภาพแบบหลงตัวเองนั้น ก็จะต้องพบกับผู้นำที่ไม่ค่อยยอมรับฟัง หากจะฟังก็ต้องเป็นเพียงสิ่งที่ต้องการเท่านั้น จึงเป็นคนที่ไม่ค่อยจะยอมเรียนรู้ง่ายๆ แต่ถึงกระนั้นในอีกมุมหนึ่งผู้นำเหล่านี้จะอ่อนไหวต่อคำวิจารณ์และจะรู้สึกไม่สบายใจหากได้รับคำวิจารณ์ แถมยังเป็นผู้ที่ขาดความเอาใจใส่ผู้อื่น และต้องการการแข่งขันอย่างมาก เนื่องจากต้องการชัยชนะเหนือผู้อื่น สำหรับพวกเขาเกมไม่ได้เป็นเพียงแค่เกม แต่เป็นการทดสอบทักษะในการเอาชีวิตรอดอีกด้วย

เมื่อทราบแบบนี้แล้ว ก็ลองนำไปปรับใช้กันดู สำเร็จหรือไม่อย่างไร อย่าลืมมาแชร์กันนะคะ

Buy now