ปรับเข้าหากัน….ลดความรุนแรงในครอบครัว

ความเชื่อโบราณในการเลี้ยงลูก…ทุกวันนี้ยังทำกันไหม?
October 15, 2019
ป่วยอยู่ออกกำลังกายได้ไหม?…
October 15, 2019

ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น การป้องกันและแก้ไขเพื่อลดโอกาสของปัญหาเหล่านี้คือ

* สร้างบรรยากาศในบ้านให้อบอุ่น ปลอดภัย

* หาโอกาสพูดคุยปรึกษากัน ให้กำลังใจ เปิดใจรับฟัง

* หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง เช่น สุรา ยาเสพติด การพนัน หรือการโต้เถียงด้วยอารมณ์

* เมื่อเกิดความรุนแรงขึ้นในครอบครัวต้องพาผู้บาดเจ็บไปพบแพทย์

* หากพบความรุนแรงในสังคมหรือคนใกล้ตัวต้องแจ้งตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

Buy now