@ทำไมเราจึงปวดหัวเมื่อกินของเย็น!!!

@ยังไม่ถึง 8 ขวบมีประจำเดือนแล้ว!!!
November 6, 2019
@วิ่ง อย่างไรไม่ให้เจ็บ !!!
November 18, 2019

เวลาเรากินของเย็นจัดทำให้กลไกการป้องกันในร่างกายทำงาน นั่นก็คือการหดและคลายตัวของหลอดเลือด ซึ่งจะส่งผลทำให้ต่อมรับความรู้สึกเจ็บปวดถูกกระตุ้น

Buy now