ลูกสมาธิสั้น…รับมืออย่างไร?

ผู้ชายก็เสพติดการช้อปปิ้งน๊า!
January 14, 2020
เคล็ดลับ….เอาชนะความขี้ลืม
January 20, 2020

ลูกสมาธิสั้น…รับมืออย่างไร?

  • ตั้งเป้าหมาย : พยายามให้เด็กตั้งเป้าหมายของตนเองอยู่เสมอ เช่น วันนี้จะทำโจทย์กี่ข้อ?
  • เน้นปริมาณ : เน้นจำนวนข้อให้มาก เพื่อให้เด็กได้ฝึกฝนมากที่สุด และคุณภาพหรือความถูกต้องตามมาทีหลัง
  • ขยับอยู่เสมอ : ให้เด็กๆ ได้ขยับร่างกายอยู่เสมอในขณะทำงาน เป็นการออกกำลังกายเพื่อจะได้ใช้พลังงานออกไปบ้าง
  • ปรับการบ้าน : ทดลองให้การบ้านเป็นรายสัปดาห์ เพื่อให้พ่อแม่สามารถมีส่วนร่วมวางแผนการตามงานของเด็กเป็นรายสัปดาห์
  • ฝึกจดบันทึก : ฝึกให้เด็กจดบันทึกตลอดการเรียนหรือขณะอ่านหนังสือในประเด็นสำคัญ หรือใช้ไฮไลท์สี เน้นข้อความที่สำคัญ

 

ลองตรวจเช็คกันดูนะคะ หากลูกที่คุณรักเข้าข่าย จะได้รีบช่วยดูแล และรักษา ได้อย่างถูกวิธี เพราะการดูแลเลี้ยงดู เด็กในกลุ่มนี้ ต้องอาศัยความเข้าใจ และการดูแลที่พิเศษกว่า เด็กที่ป่วยโรคนี้หากไม่รักษา ร้อยละ 70 จะมีอาการจนถึงผู้ใหญ่ มีผลกระทบต่อเด็กทั้งในด้านการเรียน ความสัมพันธ์ในครอบครัว อาชีพ และสังคม

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.trainkru.net

 

Buy now