รูกลมๆ ตรงอ่างล้างหน้ามีไว้ทำไม?

รักษามะเร็งด้วยการผ่าจะยิ่งทำให้แพร่กระจาย….จริงหรือหลอก?
November 27, 2021
วิธีรักษาฮอร์โมนทดแทน…ต้องระวังอะไรบ้าง
November 27, 2021

เคยสังเกตไหมครับว่า “รูกลมๆ” ที่อยู่บริเวณอ่างล้างหน้ามัน คืออะไร และมีไว้เพื่ออะไร ?

เจ้าสิ่งนี้มีชื่อเรียกว่า “รูน้ำล้น” เป็นช่องทางระบายน้ำไม่ให้น้ำไหลล้นเกินอ่างล้างหน้านั่นเอง  หลักการทำงานของรูน้ำล้น คือ เมื่อมีน้ำปริมาณมาก หรือเราเปิดทิ้งไว้นานๆ จนถึงรูน้ำล้น น้ำจะไหลเข้าผ่านรูน้ำล้น ผ่านช่องว่างระหว่างเซรามิก และจะไหลลงสู่ท่อระบายน้ำทิ้งในที่สุด

ซึ่งอ่างล้างหน้าที่เราพบเห็นโดยทั่วไป จะมีทั้งแบบมีรูน้ำล้นและไม่มีรูน้ำล้น หากเป็นอ่างล้างหน้าที่ไม่มีรูน้ำล้น สามารถป้องกันน้ำล้นได้จากการเลือกสะดืออ่างล้างหน้าที่เหมาะสม คือ เป็นสะดืออ่างที่น้ำสามารถไหลผ่านได้ ในปัจจุบันมีให้เลือกมากมาย

 

ซึ่งช่องน้ำล้นนี้ มีไว้เผื่อกรณีสะดืออ่างน้ำตัน หรือเราปิดสะดืออ่างเอาไว้ หากมีน้ำไหลเติมไปในอ่าง น้ำจะได้ไม่ล้นแบบควบคุมไม่ได้ออกขอบอ่างเลอะเทอะ ซึ่งน้ำก็จะไหลลัดเข้าไปในช่องเซรามิกที่ออกแบบไว้ ไปสู่ท่อน้ำทิ้งใต้อ่างในที่สุด

Buy now