ภาวะความดันโลหิตแบบแพทย์จีน

ทำไมความดันสูงถึงชอบกินเค็ม?
November 29, 2021
วิธีสังเกต….ภาวะโรคเตี้ย
November 29, 2021

ความดันค่าล่าง กับความดันค่าบน

ความดันโลหิตค่าบนสูง เป็นความดันที่มักพบในผู้สูงอายุ สัมพันธ์กับความเสื่อมและการแข็งตัวของหลอดเลือด ภาวะไขมันในเลือดสูง ทำให้ขาดความยืดหยุ่น หลอดเลือดฝอยส่วนปลายขยายตัวได้น้อย  อารมณ์ที่โมโห โกรธ หงุดหงิด  ทำให้หลอดเลือดหดตัว ทำให้พลังตับต้องกระตุ้นให้หัวใจสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงสมองด้านบนมากขึ้นกว่าปกติ แพทย์จีนมองว่าความดันโลหิตค่าบนสูงมักเป็นผลจากภาวะแกร่ง เป็นด้านหลัก

ความดันโลหิตค่าล่างสูงเดี่ยวๆโดยไม่มีความดันโลหิตค่าบนสูง สะท้อนถึงความพร่องของพลังหยวนชี่ (พลังพื้นฐานของร่างกาย) ซึ่งมีความอันตรายมากกว่าความดันโลหิตค่าบนสูง  มักพบในคนหนุ่มสาวซึ่งหลอดเลือดยังมีความยืดหยุ่นปกติดี และจะนำมาซึ่งภาวะหัวใจขาดเลือด หัวใจวาย ไตวาย และภาวะทางหลอดเลือดและสมอง

ความดันโลหิตค่าล่าง  เกิดขึ้นขณะที่หัวใจคลายตัว (ช่วงหัวใจหยุดพัก เลือดจะกลับเข้าสู่หัวใจ)  แต่เนื่องจากช่วงการคลายตัวน้อย ซึ่งเกิดจากหัวใจเต้นเร็ว หัวใจไม่มีพลัง จากความเหนื่อยตรากตรำพักผ่อนไม่เพียงพอหรือใช้ร่างกายจิตใจมากเกินไป ทำให้เลือดยังคงค้างสะสมในหลอดเลือดแดง จึงเกิดแรงตึงตัวมากกว่าปกติ เกิดความดันสูงกว่าปกติในขณะหัวใจคลายตัว  ความดันโลหิตค่าล่างสูงนานๆจะนำมาซึ่งความดันโลหิตค่าบนสูงอีกด้วย

หลักการรักษาความดันโลหิตค่าล่างสูงเดี่ยวๆ นอกจากจะควบคุมความดันโลหิตแล้วยังต้องควบคุมปัจจัยอื่นๆ รวมถึงการปรับกลไกพลังของตับ การทำงานของม้ามและพลังหยวนชี่ของไตควบคู่ไปด้วย

 

Buy now