วีลแชร์จำเป็นต่อใครบ้าง ?

ฟอร์มาลินในอาหาร…อยู่รอบตัวเรา
September 19, 2019
วัยรุ่นไทย..เริ่มเขียนหนังสือไม่เป็น.
September 26, 2019

ผู้สูงอายุ, ผู้พิการและผู้ป่วยที่แพทย์ให้ใช้วีลแชร์เพื่อช่วยในการเคลื่อนที่ เช่น กระดูกหักอาจต้องใช้ในช่วงเวลาสั้น ๆ  แต่หากเป็นอัมพาตครึ่งล่างหรือขาพิการอาจต้องใช้วีลแชร์ไปตลอดชีวิต เป็นต้น

  • เป็นอัมพาต
  • มีปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อและกระดูก
  • มีปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาท หรือได้รับบาดเจ็บที่ไขสันหลัง
  • เดินหรือทรงตัวผิดปกติ
  • เดินในระยะไกลไม่ได้
  • ได้รับบาดเจ็บที่ขาหรือเท้า กระดูกขาหรือเท้าหัก

 

Buy now