“นมโพรไบโอติกต้านฟันผุ” เสริมสุขภาพฟันให้เด็กไทย

รู้เท่าทัน…ไขมันทรานส์
February 6, 2022
February 6, 2022

“นมโพรไบโอติกต้านฟันผุ” เสริมสุขภาพฟันให้เด็กไทย

 

“ฟันผุ” ถือเป็นปัญหาด้านทันตกรรมที่สำคัญของคนไทยมาช้านาน โดยพบได้ทุกเพศทุกวัย ซึ่งหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้หาวิธีป้องกันปัญหาดังกล่าว โดยทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ทำการคิดค้นผลิตภัณฑ์ผสมโพรไบโอติกต้านฟันผุขึ้น เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพฟันของคนไทย

การพัฒนาโพรไบโอติกแลคโตแบซิลลัสพาราเคซิอิเอสดี 1 เพื่อใช้ป้องกันฟันผุนั้นในประเทศไทยพบปัญหาฟันผุอย่างมากซึ่งเป็นที่มาของการสูญเสียฟันก่อนวัยอันควร ส่งผลให้เกิดปัญหาอื่นตามมา เช่น เรื่องการบดเคี้ยว ทำให้ได้รับสารอาหารลดลงมีผลต่อการเจริญเติบโตทั้งร่างกายและสติปัญญา การเกิดฟันซ้อนเกที่ทำความสะอาดยากก็ยิ่งจะผุง่ายขึ้น แม้จะมีวิธีป้องกันอย่างเช่นการใช้ฟลูออไรด์ การเคลือบฟัน แต่ก็ป้องกันได้เพียงระดับหนึ่ง จึงได้คิดหาแนวทางป้องกันด้วยวิธีใหม่ๆ

มีการพบว่ามีเด็กจำนวนหนึ่งสุขภาพช่องปากดีเยี่ยม ไม่เป็นโรคฟันผุ เพราะในช่องปากมีเชื้อจุลินทรีย์แลคโตแบซิลลัสพาราเคซิอิ (Lactobacillus paracasei) ที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อที่เป็นสาเหตุให้ฟันผุ จึงนำมาต่อยอดเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์โพรไบโอติก (Probiotic) ต่อยอดมาจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์โพรไบโอติกซึ่งคือจุลินทรีย์ที่มีชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย จนเกิดองค์ความรู้และเข้าใจธรรมชาติของแลคโตแบซิลลัสสายพันธุ์ต่างๆ สามารถจำแนกสายพันธุ์ที่ป้องกันโรคในช่องปากได้คือแลคโตแบซิลลัสพาราเคซิอิเอสดี 1 (Lactobacillus paracasei SD1) ที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อ Mutans streptococci ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฟันผุได้ โดยเป็นจุลินทรีย์ที่กำเนิดในช่องปาก จึงยึดเกาะเยื่อบุในช่องปากได้ดีและไม่เกิดโทษต่อร่างกาย เหมาะที่จะผลิตเป็นนมผสมโพรไบโอติกต้านฟันผุให้แก่เด็กที่ร่างกายอาจจะไม่มีจุลินทรีย์ชนิดนี้

นมโพรไบโอติกต้านฟันผุใช้เสริมสุขภาพในช่องปากโดยตรง สามารถดื่มร่วมกับนมที่เด็กดื่มประจำได้ หรือผสมกับโจ๊กหรือน้ำเต้าหู้ได้ แต่เด็กจะไม่รู้สึกว่าเปลี่ยนรสชาติอาหารที่เขารับประทาน สามารถผลิตได้ทั้งนมผง นมอัดเม็ด นมเปรี้ยว โยเกิร์ตและน้ำผลไม้

แม้ว่าปัญหาฟันผุไม่ได้คุกคามถึงชีวิต แต่ส่งผลถึงคุณภาพชีวิตในระยะยาว ดังนั้นวิธีการดีที่สุดคือต้องป้องกันก่อนที่ฟันจะผุเพราะถ้ารักษาสุขภาพฟันได้ดีตั้งแต่ต้น ปัญหาอื่นก็จะลดน้อยลง เพื่อให้คนไทยห่างไกลจากโรคฟันฟุซึ่งที่สุดแล้วก็จะส่งผลให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

 

Buy now