ด่านแรกๆ ที่ Covid-19 บุกเข้าโจมตีคุณ

Covid-19 อย่าชะล่าใจ….เด็กแรกเกิดก็ติดเชื้อแล้ว!
April 8, 2020
ถ้า Covid-19 หมดไปแล้ว ….ขอเถอะนะ อยากให้นิยมใส่หน้ากากไปเรื่อยๆ?
May 2, 2020

วิกฤต “ไวรัสโควิด 19(Covid-19)” หรือ “ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019” ที่ทั่วโลกเผชิญอยู่ขณะนี้ นับวันยิ่งน่ากลัวและเข้าใกล้เรามากขึ้นๆ เราเองควรตื่นตัว แต่อย่าตื่นตระหนกจนไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ ควรหลีกเลี่ยงที่ชุมชนเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ แต่ถ้าจำเป็นต้องเดินทางหรือไปทำงานในที่ต่างๆ เราต้องหาทางรับมือกับเชื้อโรคที่มองไม่เห็น ซึ่งเชื้อไวรัสตัวนี้สามารถแพร่กระจายจากคนสู่คนได้ง่ายๆ โดยการไอ จาม หรือสัมผัสสารคัดหลั่งของคนที่ติดเชื้อ และด่านแรกๆ หรือประตูทางเข้าที่เชื้อพวกนี้จะผ่านเข้าสู่ร่างกายเราได้ก็คือ ทางตา, จมูก และปาก 

สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ ต้องล้างมือให้สะอาดก่อนจะมาจับหรือสัมผัสบริเวณตา, จมูกและปากของเราเสมอ  วิธีที่จะทำให้มือสะอาดมากที่สุดคือการล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาด แต่ถ้าไม่สะดวกก็ใช้แอลกอฮอล์ หรือเจลล้างมือที่มีคุณภาพก็ช่วยได้

 

นอกจากนี้หากเรามีไข้ ไม่สบาย หรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อ ควรรีบไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุด และปฏิบัติตัวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมก็จะผ่านวิกฤตการณ์โรคร้ายนี้ไปด้วยกัน

Buy now