จริงหรือหลอก? เรื่องที่เขาบอกเกี่ยวกับ “มะเร็ง”

ความเครียดทำให้เป็นมะเร็ง….จริงหรือหลอก?
November 27, 2021
มะเร็งระยะสุดท้ายมักจะไม่หายขาด……จริงหรือหลอก?
November 27, 2021

ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทำให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ได้มากขึ้น รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับโรคที่หลายคนกลัวอย่าง “มะเร็ง” แต่ปัญหาก็คือ ในบรรดาข้อมูลเหล่านั้นมีอยู่ไม่น้อยที่เป็นข้อมูลที่ถูกส่งต่อๆ กันมา โดยไม่ทราบต้นตอที่แท้จริงและไม่ทราบว่าเป็นเรื่องจริงเท็จแค่ไหน เชื่อถือได้หรือไม่ ลองมาดูกันว่ามีเรื่องอะไรบ้าง

 

เขาว่า                       :               พ่อแม่เป็นมะเร็ง ลูกก็ต้องเป็นมะเร็งด้วย

ความจริง                :               ไม่จริงเสมอไป มีโรคมะเร็งเพียงร้อยละ 5 – 10 เท่านั้นที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม ถึงแม้ว่าโรคมะเร็งจะเกิดจากความผิดปกติของยีนที่ทำให้เซลล์มีการแบ่งตัวอย่างผิดปกติ แต่ความผิดปกตินี้ไม่ได้มีสาเหตุจากพันธุกรรมเพียงอย่างเดียว ยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆ ที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นการที่มีบุคคลในครอบครัวป่วยเป็นโรคมะเร็ง หมายความว่า ลูกมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่มีประวัติมะเร็งในครอบครัว

Buy now