ความเครียดทำให้เป็นมะเร็ง….จริงหรือหลอก?

เส้นทางแห่งความสุข
November 27, 2021
จริงหรือหลอก? เรื่องที่เขาบอกเกี่ยวกับ “มะเร็ง”
November 27, 2021

เขาว่า                       :               ความเครียดทำให้เป็นโรคมะเร็ง

ความจริง                :               เรื่องนี้มีส่วนจริงอยู่บ้าง เพราะความเครียดไม่ได้เป็นสาเหตุโดยตรงของโรคมะเร็ง แต่เป็นตัวเร่งให้เซลล์มะเร็งเติบโตอย่างรวดเร็ว มีการศึกษาพบว่าความเครียดและโรคมะเร็งอาจมีความเกี่ยวพันกันทางอ้อม โดยความเครียดส่งผลให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงจนเป็นผลให้กลไกการป้องกันการแบ่งตัวอย่างผิดปกติทำงานไม่ได้ และจากการศึกษาโดย MD Anderson Cancer Center มลรัฐ Houston สหรัฐอเมริกา พบว่าฮอร์โมนอะดรีนาลีนเป็นสาเหตุโดยตรงที่ทำให้มะเร็งเติบโตและแพร่กระจายโดยเฉพาะมะเร็งรังไข่ เรื่องนี้อธิบายได้ว่า ความเครียดที่เพิ่มมากขึ้นประกอบกับฮอร์โมนเครียดที่เพิ่มขึ้นไปขัดขวางการทำงานของโปรตีนบางชนิดในเซลล์ไม่ให้ทำงานตามปกติ ผลก็คือเซลล์มะเร็งเจริญเติบโตและแพร่กระจายได้เร็วขึ้น

 

Buy now