ความสูงในทางแพทย์จีน

ความดันเป็นแล้วดูแลตัวเองยังไง?
November 29, 2021
ทำไมความดันสูงถึงชอบกินเค็ม?
November 29, 2021

“ในทางแพทย์จีนถือว่าเรื่องกรรมพันธุ์หรือยีน เป็นต้นทุนที่พ่อแม่ให้มา เรียกว่า ทุนแต่กำเนิด ส่วนปัจจัยอื่นๆที่เกิดขึ้นภายหลังเรียกว่า ทุนหลังกำเนิด ตัวนี้ก็มีบทบาทมาก เหมือนกับบางคนที่ร่างกายไม่แข็งแรง ซึ่งเป็นผลจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตในภายหลัง นั่นเอง”

การที่คนจะสูงหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยใหญ่ๆ 2 เรื่องคือ โกร๊ธฮอร์โมน และการปิดตัวของกระดูก

“เป็นที่ทราบว่าโกร๊ธฮอร์โมนก็คือฮอร์โมนที่มีส่วนสำคัญในเรื่องการเจริญเติบโต ซึ่งโกร๊ธฮอร์โมนที่หลั่งมาจากต่อมใต้สมองจะไปออกฤทธิ์ที่ตับ ตับก็จะเปลี่ยนไปเป็นสารต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับร่างกาย โดยจะมีสารตัวหนึ่งไปกระตุ้นนำโปรตีนไปสร้างเนื้อเยื่อ รวมถึงไปกระตุ้นการสร้างกระดูกอ่อน ทำให้กระดูกอ่อนแบ่งตัว มีการขยายตัวของกระดูกเกิดขึ้น  เพราะฉะนั้นโกร๊ธฮอร์โมนก็เหมือนกับคำสั่งการให้ทำงาน ถ้าไม่มีฮอร์โมนนี้ร่างกายก็จะไม่มีการสร้างและแบ่งตัวของกระดูกอ่อน ซึ่งสิ่งที่มีผลกระทบต่อการหลั่งโกร๊ธฮอร์โมนคือเรื่องของความเครียด การไม่ออกกำลังกาย อีกทั้งการก้มเล่นโทรศัพท์บ่อยๆ ทำให้หลังบิดงอ กล้ามเนื้อเกร็ง ก็จะทำให้เลือดที่จะมาเลี้ยงกระดูก ไหลเข้ามาลำบากขึ้น ซึ่งในทางแพทย์จีนจะมีผลเรื่องเส้นลมปราณ ที่วิ่งในแนวไขสันหลังที่ไปเลี้ยงสมอง ก็จะทำให้การไหลเวียนไม่ดี การกระตุ้นสมองก็ไม่ดีไปด้วย”

Buy now