กินยาไปนานๆ ตับ, ไต พังกันพอดี……อันนี้จริงแค่ไหน?

มหัศจรรย์ “ปัสสาวะ”
October 25, 2021
เคยได้ยินไหม ใครๆ เค้าว่ากันว่า กินยานานๆ จะดื้อยา……
October 27, 2021

The Photo Of Liver On Woman's Body Against Gray Background, Hepatitis, Concept with Healthcare And Medicine

ภาวะโรคตับโรคไตหรืออาการโรคตับโรคไตนั้น ขึ้นอยู่กับสภาวะของคนไข้ว่ามีปัญหาการทำงานของตับหรือไตหรือไม่ อาจมาจากโรคประจำตัวที่ส่งผลต่อตับหรือไต เนื่องจากมียาไม่กี่ชนิดที่มีผลต่อไต เช่น ยาฉีดฆ่าเชื้อ กลุ่มอะมิโนไกลโคไซด์ (aminoglycoside) ที่ใช้เฉพาะในโรงพยาบาล ซึ่งแพทย์จะระมัดระวังการใช้ยา ดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลเรื่องการกินยาที่ได้รับจากโรงพยาบาล เนื่องจากโรงพยาบาลส่วนใหญ่จะมีระบบประกันคุณภาพด้วยการติดตามปรับขนาดยาให้เหมาะสมกับภาวะตับไตของแต่ละบุคคล นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับการใช้ยาว่าถูกวิธี ถูกขนาดหรือไม่ หากมีการใช้ยาโดยไม่มีข้อบ่งชี้ ก็อาจมีผลต่อตับหรือไตได้ หรืออาจได้รับผลข้างเคียงของยา ส่วนใหญ่ปัญหาเรื่องยาทำให้ตับไตพัง มักมีสาเหตุมาจากยาคลายเส้น ยาแก้ปวดเมื่อย หรือยาชุดผสมสเตียรอยด์ที่ผู้ป่วยซื้อกินเองมากกว่า ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยไม่ควรซื้อยากินเอง ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง

Buy now