Articles
Categories :
เรื่องของเท้ากับสุขภาพและการยืนกระต่ายขาเดียว
นอกจากจะใช้ ยืน เดิน วิ่ง และเคลื่อนไหวแล้ว "เท้า" ยังมีความสำคัญมากกว่านั้นคือ เป็นศูนย์รวมของจุดสะท้อนของอวัยวะต่างๆภายในร่างกายด้วย

เท้ากับสุขภาพ
        1. คนมีเท้าเฉกเช่นเดียวกับต้นไม้มีราก ต้นไม้เหี่ยวเฉาเริ่มต้นจากความเสื่อมสภาพของราก คนแก่ชราเริ่มต้นจากเท้าเริ่มเสื่อม“人之有脚,犹似树之有根,树枯根先竭,人老脚先衰。”
        2. เท้าของคนเรา มีการไหลผ่านของเส้นลมปราณ 6 เส้น (足六经) ได้แก่ กระเพาะอาหาร ถุงน้ำดี กระเพาะปัสสาวะ ตับ ม้าม ไต ความปวดเมื่อยล้าของเท้า บ่งบอกถึงความอ่อนแอของเส้นลมปราณและอวัยวะภายใน การกระตุ้นการไหลเวียนเลือดพลังจึงเป็นวิธีการหลักวิธีหนึ่งในการดูแลสุขภาพ “推动人体气血循环的保健大法”
        3. คนโบราณกล่าวว่า  คนรวยบำรุงด้วยการกินยา คนจนบำรุงด้วยการล้างเท้า “富人吃补药,穷人洗脚” หรือ คำกล่าวที่ว่า ใช้น้ำร้อนล้างเท้าดีกว่าการทานยาบำรุง “热水洗脚,胜吃补药” ซึ่งหมายถึงการดูแลสุขภาพเท้าเป็นเสมือนยาบำรุงขนานเอก วิธีการนวดฝ่าเท้า การแช่เท้าด้วยน้ำอุ่นหรือการยืนขาเดียว เป็นการดึงเลือดลงสู่ด้านล่างบริเวณเท้า
        4. บริเวณเท้าจะมีจุดสะท้อนอวัยวะต่างๆ (Reflexology) นับแต่สมัยโบราณการนวดเท้า - การแช่เท้าเป็นวิธีการดูแลสุขภาพที่ปฏิบัติกันมาช้านาน
      5. การยืนไก่ (กระต่าย) ขาเดียว เป็นการเพ่งจิตหรือเอาใจจดจ่อกับเท้า จะยิ่งเป็นการดึงพลังและเลือดจากส่วนบนสู่เท้าส่วนล่างมากขึ้น เลือดมาเลี้ยงเส้นลมปราณและอวัยวะภายในที่สำคัญคือ ม้าม ตับ ไต ทำให้เกิดการปรับสมดุล เท้าจะอุ่นขึ้น มีผลในการรักษาโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ปรับแนวการไหลเวียนเลือดตั้งแต่ต้นคอถึงเอว ศีรษะจดปลายเท้า ปรับระบบการทรงตัวและสมอง


                                               

 
ทำไมต้องยืนขาเดียว?
        เทคนิคการมีสุขภาพที่ดี คือการปล่อยวางจิตและดึงจิตสู่ด้านล่าง  อย่าเอาจิตไปอยู่ที่สมองตลอดเวลา ให้สมองพักไปจดจ่อกับการรับรู้ เช่น รับรู้การหายใจเข้า – ออก หรือการเพ่งที่บริเวณจุดตานเถียน丹田 (จุดแนวกลางตัวใต้สะดือ 3 ชุ่น) เพื่อดึงพลังมาสะสมที่ฐานพลัง (引气归元) หรือเพ่งไปที่ปลายเท้า ซึ่งจุดของเส้นลมปราณที่สำคัญบริเวณเท้า คือ
        - จุดหย่งเฉวียน (涌泉) ของไต ได้ชื่อว่าเป็นจุดแห่งชีวิต (生命之穴)
        - จุดไท่ชง (太冲) ของตับ เป็นจุดปรับพลังลงล่างเพื่อการเก็บเลือดในตับ
        - จุดไท่ไป่ (太白) ของม้าม เป็นการบำรุงระบบย่อยเพื่อการสร้างเลือดและพลัง
การยืนขาเดียวเป็นการดึงเลือดลงล่าง (引血下行)


    


 
 
ทำไมเคล็ดลับอยู่ที่ “ต้องหลับตา”
        โดยทั่วไปการทรงตัวของคนเราต้องอาศัยหลายระบบมาเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย หูชั้นใน ตา และระบบประสาท กล่าวคือ
        - หูชั้นใน ประกอบไปด้วยท่อสามท่อเรียก semicircular canal วางในแนวสามระดับมีหน้าที่รับความเคลื่อนไหว เช่น การหมุน การเคลื่อนไปข้างหน้า – ถอยหลัง การเคลื่อนไปทางข้างและการเคลื่อนไหวขึ้นลง
        - ตา จะรับภาพและรับรู้การเคลื่อนไหวของสิ่งแวดล้อม
        - ระบบประสาท เส้นประสาทที่ผิวหนังจะรับความรู้สึกว่าส่วนใดสัมผัสพื้นกล้ามเนื้อและข้อจะบอกว่าอวัยวะส่วนใดเคลื่อนไหว    ประสาทส่วนกลางและไขสันหลังจะรับความรู้สึกเข้าสู่ประสาทเพื่อประมวลผล
ดังที่กล่าวไว้ในฉบับที่แล้วว่า การฝึก “ไก่ทองยืนขาเดียว” (金鸡独立) เป็นการทดสอบระบบรับสัมผัส กล้ามเนื้อและข้อ รวมถึงระบบประสาทและหูชั้นในเป็นหลัก หากเสียความรับรู้สองระบบจะทำให้การทรงตัวเสียไป ดังนั้นการฝึก “ยืนกระต่ายขาเดียว” ได้นานเท่าใด จึงสะท้อนสุขภาพร่างกายและระบบสมองได้อีกหนทางหนึ่ง
 


Tag Keyword : ยืน, วิ่ง, เดิน, เท้า

โพสเมื่อ: 2016-12-13

ผู้เข้าชม: 1879