Articles
Categories :
“สุขแท้จริง คือสุขอย่างยิ่งในการทำงาน” “นพ.นิรันดร์ วิชเศรษฐสมิต”
“แพทย์” คือหนึ่งในอาชีพที่หลายๆ คนใฝ่ฝัน เพราะมองว่าเป็นอาชีพที่มีเกียรติ มีแต่คนยกย่องและมีรายได้สูง แต่อีกแง่มุมหนึ่ง “แพทย์” คืออาชีพที่ต้องเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม เป็นอาชีพที่มาพร้อมหน้าที่ความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่

               นพ.นิรันดร์  วิชเศรษฐสมิต คือหนึ่งในตัวอย่างแพทย์ที่ทุ่มเทและเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวมอย่างแท้จริง แม้จะเป็นคนกรุงเทพฯ แต่ก็ได้เสียสละไปทำงานในชนบทที่ห่างไกลและอันตราย ตั้งแต่จบแพทย์จนถึงปัจจุบัน ซึ่งนับเป็นเวลาร่วม 20 ปีแล้ว ด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้คุณหมอนิรันดร์ ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท ของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ประจำปี 2556   
                คุณหมอนิรันดร์ เล่าให้ฟังว่า หลังจากที่จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี 2537 ตนเองก็ได้ไปรับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ 4 และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยโรงพยาบาลประนาเระ จ.ปัตตานี และย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลมายอ จ.ปัตตานี ตั้งแต่ปี 2540 จนถึงปัจจุบัน
                ท่ามกลางวิกฤตทั้งเหตุการณ์ความรุนแรง และความหลากหลายด้านวัฒนธรรมในภาคใต้นี้ หลายคนอาจมองว่าเป็นอุปสรรคต่อการทำงาน แต่สำหรับคุณหมอนิรันดร์กลับใช้เป็นโอกาสในการพัฒนาตนเอง พัฒนาการดูแลแบบองค์รวม และการเยียวยาจิตใจของบุคคลากรทั้งในโรงพยาบาล ผู้ป่วย ญาติ และคนในชุมชน ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข นับว่าเป็นตัวอย่างที่ดียิ่งให้แก่แพทย์ที่จบใหม่ เพื่อให้เห็นคุณค่าของการทำงานในโรงพยาบาลชุมชน และเรียนรู้ถึงการมีความสุขของการเป็นแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชนควบคู่กันไปด้วย
                “ผมรู้สึกว่าพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภายใต้นั้นเป็นพื้นที่ๆมีเงื่อนไขพิเศษ แต่ไม่ใช่พื้นที่ ที่เรามองเห็นแต่ความทุกข์ เพราะท่ามกลางความทุกข์นี้มันยังทำให้เรามองเห็นคุณค่าของเรา และคุณค่าของวิชาชีพเรา...ผมยังมีความเชื่อมั่นในสันติภาพที่นำโดยระบบสุขภาพ ผมคิดว่าระบบสุขภาพหรือแพทย์นั้นเป็นวิชาชีพซึ่งได้สิทธิพิเศษที่สามารถเข้าได้กับทุกฝ่าย โรงพยาบาลเราใครมาก็ตามไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติหรือศาสนาใด ทุกคนเหมือนกันหมดคือความเป็นมนุษย์ที่ต้องการบริการที่ดีที่สุดจากเรา ผมเห็นคุณค่าของวิชาชีพและอยากให้วิชาชีพของเรา ได้ช่วยเหลือเยียวยาสังคม และทำให้สังคมมีความสันติสุข” คุณหมอนิรันดร์กล่าวด้วยรอยยิ้ม
               กับรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2556 ที่ได้รับ คุณหมอนิรันดร์ตอบด้วยน้ำเสียงอันปลาบปลื้มว่า สิ่งสำคัญสำหรับรางวัลนี้ไม่ใช่ตนเองที่ได้รางวัล แต่เป็นคนทำงานในชนบทต่างหากที่ได้รับคุณค่าจากสังคมที่มองเห็นคุณค่า ซึ่งตัวคุณหมอเองเป็นแค่ตัวแทนของเหล่าคนทำงานในชนบทเท่านั้น
              “ผมต้องขอขอบคุณครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้วิชาการแพทย์ให้ผม และต้องขอขอบคุณพ่อแม่ที่สร้างผมขึ้นมา ทำให้ผมมีความบริบูรณ์ทางด้านสติปัญญาและท่านก็มอบผมให้แก่สังคมโดยท่านมิได้หวังผลอันใดเลย แม้วันนี้ท่านเจ็บป่วยท่านก็มายืนต่อคิวที่ รพ.ศิริราช ด้วยตัวท่านเอง”  
               เมื่อถามถึงเหตุผลที่ทำให้คุณหมอทำงานอยู่ในพื้นที่ จ.ปัตตานี ได้นานร่วม 20 ปี คุณหมอนิรันดร์บอกว่า เหตุผลหลักก็คือ ความผูกพันกับผู้ใต้บังคับบัญชา ความรักและความสุขในการทำงาน แม้ในปีแรกๆ ของการทำงานจะเป็นการอยู่ด้วยภาระหน้าที่และความจำเป็น แต่ก็มีหลายเหตุการณ์ที่ทำให้คุณหมอนิรันดร์อยู่ต่อมาจนถึงทุกวันนี้ โดยที่ตัวเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ตรงนั้นเพราะอะไร แต่พอหันกลับมาก็ไม่มีเหตุผลที่จะย้ายไปจากตรงนี้    
               แม้จะเป็นคำพูดเพียงไม่กี่คำ แต่เชื่อว่าทั้งหมดนั้นเป็นคำพูดที่กลั่นกรองมาจากหัวใจ ของแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2556 “นพ.นิรันดร์  วิชเศรษฐสมิต”


Tag Keyword : แพทย์ดีเด่นปี 2556

โพสเมื่อ: 2016-07-05

ผู้เข้าชม: 1475