Articles
Categories :
“น้ำ” ครูใหญ่ในชีวิต
พ่อค้าหนุ่มคนหนึ่งถูกหุ้นส่วนหักหลัง สูญเสียทั้งเพื่อนทั้งทรัพย์สิน เขาพบกับนักปราชญ์คนหนึ่งนั่งมองน้ำในลำธาร เลยเล่าเรื่องเหตุการณ์นี้ให้นักปราชญ์ฟั

                อีกฝ่ายหัวเราะแล้วพาเขากลับไปที่บ้านตัวเอง  ให้เขาเอาก้อนน้ำแข็งออกมาจากห้องใต้ดิน เป็นน้ำแข็งก้อนใหญ่มาก พ่อค้าไม่เข้าใจว่าทำไมแต่ก็ยอมทำตาม  ยกเอาน้ำแข็งออกมา  นักปราชญ์สั่งให้เขาตัดก้อนน้ำแข็ง  เขาใช้ขวานฟันแต่ก็ได้แค่เห็นรอยบิ่นเล็กน้อยบนก้อนน้ำแข็งเท่านั้น  เขายกขวานขึ้นสูงแล้วใช้เรี่ยวแรงทั้งหมดฟันก้อนน้ำแข็ง ได้ออกมาเป็นชั้นบางๆ พลางส่ายหน้าว่าน้ำแข็งก้อนนี้ช่างแข็งเหลือเกิน  นักปราชญ์ไม่ว่าอะไร พลางยกน้ำแข็งใส่หม้อไปตั้งไฟ เมื่อร้อนน้ำแข็งก็ละลาย  นักปราชญ์ถามเขาว่า ได้เรียนรู้อะไรบ้าง  พ่อค้าตอบ ก็พอมีบ้าง ไม่ควรใช้ขวานจามแต่ควรใช้ความร้อนละลาย
                นักปราชญ์ส่ายหน้า พ่อค้าหน้าสลดไปหน่อยแล้วก้มศีรษะขอคำตอบ  นักปราชญ์กล่าวตอบด้วยน้ำเสียงปราณี  สิ่งที่ฉันบอกเธอคือ วิถีของผู้ที่ประสบความสำเร็จ  น้ำแข็งแม้จะเป็นน้ำ แต่มันก็แข็งกว่าน้ำร้อยเท่า ยิ่งอยู่ในสภาพหนาวเย็นยะเยือกก็ยิ่งแข็งเหมือนเหล็ก  นี่คือภาวะที่แม้เผชิญเรื่องที่บั่นทอนหนึ่งร้อยครั้ง ก็ไม่ท้อถอย
น้ำระเหยเป็นอากาศ ที่มองไม่เห็น ไม่มีรูปร่าง แต่เมื่อรวมกันถึงสภาวะหนึ่ง  ก็จะมีพลังมหาศาล นี่คือวิถีของคนที่ประสบความสำเร็จ คือ รวมกันเกิดทรัพย์สิน
                น้ำชำระทุกสิ่ง ไม่ว่าจะเป็นวัตถุที่สกปรกขนาดไหน มันก็สามารถยอมรับได้ ค่อยๆ ทำให้สะอาดขึ้นได้ นี่คือวิถีที่สามของคนที่ประสบความสำเร็จ คือใจกว้างให้อภัย
น้ำ ดูเหมือนเรื่อยเอื่อย ไหลเรื่อยจากที่สูงสู่ที่ต่ำ พบเจอสิ่งกีดขวางอย่างคมก้อนหินก็สามารถเปลี่ยนให้เป็นก้อนหินที่กลมมนได้ นี่คือวิถีที่สี่ของคนที่ประสบความสำเร็จ  อ่อน พิชิตแข็ง
                น้ำที่ลอยตัวอยู่เบื้องบนอากาศเป็นก้อนเมฆ ลอยลงต่ำกลายเป็นหยดฝน เมื่อรวมตัวกันกลายเป็นลำธาร ไหลจากที่สูงไปที่ต่ำ  นี่คือวิถีที่ห้าของผู้ที่ประสบความสำเร็จ  ยืดได้หดได้
ถึงจะเป็นของราคาถูก แต่ก็มีจิตใจดีงาม ไม่ต่อสู้ดิ้นรน หล่อเลี้ยงชีวิตน้อยใหญ่ทั้งหลายทั้งมวลในโลกนี้ แต่ไม่เรียกร้องอยากได้รับการตอบแทน นี่คือวิถีที่หก ของคนที่ประสบความสำเร็จ ทำตนเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
หมอกบางเบาแต่อิสระเป็นที่สุด ถ้ารวมกันกลายเป็นฝน ถ้าไม่รวมกันก็ไม่มีรูปรอย ลอยไปทั่วฟ้าทั่วหล้า นี่คือวิถีที่เจ็ด ของผู้ที่ประสบความสำเร็จ ประสบความสำเร็จแล้วถอนตัว
                ชีวิตคนเหมือนน้ำ น้ำเหมือนชีวิตคน ไม่ว่าจะเจอใคร เขาล้วนเป็นคนที่ควรปรากฏตัวในชีวิต  คนที่อยู่รอบตัวเราไม่ได้เข้ามาในชีวิตเราอย่างบังเอิญ คนที่เข้ามาในชีวิตเรา  บางทีเพื่อสอนอะไรแก่เรา ช่วยเหลือเราแก้ไขเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ บางทีก็ทำให้ชีวิตเราถึงจุดเปลี่ยนแปลง 
                ไม่ว่าจะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นมา เป็นเพราะมันต้องเป็นอย่างที่มันเกิดขึ้นมาแล้วจึงจะทำให้เราได้เรียนรู้ได้ก้าวหน้า พัฒนาตัวเอง สถานการณ์ ที่เกิดขึ้นในชีวิตเรามันสมบูรณ์แบบอยู่แล้ว แม้ว่าเราจะไม่เข้าใจและไม่ชอบใจก็ตามเรื่องที่จบแล้วก็คือจบไปแล้ว   มันช่วยให้เราเติบโต ก้าวหน้า การ จะใช้เรืองราวที่จบไปแล้วมาเป็นบทเรียน ทางที่ดีคือวางมันลงแล้วเดินหน้าต่อไป 


โพสเมื่อ:

ผู้เข้าชม: 369