About Us

บริษัท เฮลท์ แชนแนล  ถือกำเนิดขึ้นในปลายปี พ.ศ. 2548 โดยผู้มีใจรักในงานหนังสือก่อเกิดเป็น นิตยสารรายเดือน Health Channel ฉบับแรกขึ้น และปัจจุบันได้ปรับรูปโฉมใหม่เป็นนิตยสาร  2 ภาษา ซึ่งนอกจากจะให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพแล้ว แต่ก็ไม่ทิ้งเรื่องราวเกี่ยวกับความงามและการชะลอวัย หรือที่เรียกว่า Anti-Aging นั่นเอง
 
                ในปี พ.ศ. 2550  บริษัทฯ เริ่มผลิตรายการสุขภาพผ่านทางทีวี ชื่อรายการ “Hotline สายสุขภาพ”  ออกอากาศสดทุกวันอาทิตย์ ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง Nation Channel หรือ Nation Digital TV ช่อง 22 ในปัจจุบัน  
 
เราเป็นสื่อสาธารณะที่มุ่งเน้นด้านสุขภาพและความงาม  เราจึงมีบริการอื่นที่หลากหลาย ดังนี้

  • รับผลิตนิตยสารสุขภาพให้กับโรงพยาบาล สถาบันหรือคลินิก
  • รับผลิต Pocket Book  
  • รับผลิตสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความงาม
  • รับผลิตสื่อโฆษณาทั้งในหน้าหนังสือและรายการทีวี
  • กิจกรรมด้านการตลาดและสังคมเพื่อสุขภาพ อาทิ จัด Health  Mini Road Show ไปตามแหล่งชุมชนสำคัญทั่วกรุงเทพฯ และในเร็ววันนี้จะมีการจัดเสวนาสุขภาพ Health Forum

และอีกช่องทางหนึ่งที่เราจะสื่อสารกันได้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นคือ www.healthchannel.co.th และwww.facebook.com/healthchannelmagazine
 
สำนักงานตั้งอยู่ที่ 10/32 หมู่บ้านเกษตรนิเวศน์ ซอยชมรม 2 ถนนแจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  โทร 0 – 2574 -6132 – 3   โทรสาร 0- 2574 - 6135
ท่านสามารถติดต่อสื่อสารกับทีมงานของเราได้ทาง E – mail : healthchannel2005@yahoo.com
หรือหากต้องการใช้บริการด้านการตลาด หรือซื้อพื้นที่สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ติดต่อทาง                       
E – mail : healthchannel.mkt@hotmail.com